مقالات
1396/09/10 14:13

مهندسی مجدد فرآیندها

باز مهندسی فرآیندها

درباره BPR

راهی موثر برای بهبود فرایندهای سازمان: مدیریت پروژه در کنار مهندسی مجدد فرایند

پروژه­های مهندسی مجدد فرآیندهای کارانجامی در صورت استفاده از ابزارها و روش های موثر مدیریت پروژه، شانس بیشتری برای موفقیت خواهند داشت. ابزارهای مدیریت پروژه، مقیاس ها و اندازه گیری های مورد نیاز برای تعیین اینکه آیا شرکت از منابع خود به صورت هماهنگ با اهداف کسب و کار استفاده می کند، فراهم می آورد. مدیریت پروژه، ارتباطات بین بخش های مختلف سازمان را ترویج می دهد و از این طریق، توانایی تغییر سریع را در اختیار شما قرار می دهد. این ابزارها بر ارزشیابی منظم اجرای قواعد و قوانین تمرکز می کند تا در صورت بروز هر گونه تغییری، آن را به گونه­ی قابل قبولی انجام دهیم. ابزارهای مدیریت پروژه همچنین چهارچوبی برای اطمینان از موفقیت تیم­ها تحت قوانین جدید و در محیط بسیار رقابتی در اختیار قرار می دهد. سرانجام، مدیریت پروژه، همکاری میان تیم های مختلف پروژه را در سراسر سازمان تسهیل می­کند.

بهبود فرایندها از طریق مهندسی دوباره آنها

مهندسی دوباره فرایندهای سازمانی، از طریق بازاندیشی در چگونگی انجام فرایندها با به خدمت گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بهبودهای قابل ملاحظه ای در سازمان پدید آورد. تیم های مطالعه فرایند و بهبود آن از طریق گرد هم آمدن افرادی با تخصص های مختلف از بخشهای سازمان، قادر خواهند بود فرصتهای بهبود فرایندها را به خوبی شناسایی کنند. در سازمانهای بزرگ و گسترده، معمولا تشکیل تیم میان وظیفه ای (از دپارتمانهای مختلف) با موانعی روبروست. تشکیل این قبیل تیم ها اغلب با مقاومت مدیران و روسای دپارتمانها مواجه می شود. برای تسهیل این مهم، سازمان نیاز به مکانیزم و سازوکاری دارد که با کمک آن تشکیل تیم های میان وظیفه ای را تسهیل نماید. این سازوکار، به صورت تعریف پروژه­های بهبود فرایند در سازمان و تخصیص نقش مدیریت پروژه و تیم اجرای آن، امکان­پذیر خواهد شد.  ابزارهای مدیریت پروژه می­تواند به صورت سازوکار مناسبی در خدمت بهبود فرایندهای سازمان از طریق تشکیل تیم های میان وظیفه ای و مهندسی مجدد فرایندها قرار گیرد.

تعریف پروژه  مهندسی مجدد فرایند و مدیریت آن

ابزارهای مدیریت پروژه از طریق فعالیتهای آغازین، برنامه­ریزی، اجرا، کنترل­وپایش و اختتام، پروژه­ها را به صورت سازمان­یافته و شفاف شروع نموده و تمام مراحل آنها را مستندسازی کرده و به پایان می­رساند. گرچه این مراحل و فعالیتها در پروژه­های بسیار بزرگ کاملا متداول گشته است، اما استفاده از آنها در پروژه­های کوچک درون سازمانی هم مزایای قابل توجهی نشان داده است. یکی از محدودیتهای اصلی پروژه­های بهبود فرایند در هر سازمان، علاوه بر دشواری تشکیل تیم های میان وظیفه ای، فقدان امکان کنترل زمان، هزینه، قلمرو، کمیت و کیفیت فعالیت مهندسی مجدد فرایند است. اگر ابزار مدیریت پروژه در یک سازمان به نحو کارامد و موثری بکار بسته شود، در آن صورت بستر و زمینه تغییر سریع فرایندهای سازمان و جایگزینی فرایندهای قدیمی با فرایندهای بازمهندسی شده فراهم خواهد شد.

 

ابزارهای مدیریت پروژه با تسهیل جریان اطلاعات بین بخشهای مختلف سازمان، نگاهی کلی از رخدادهای پروژه های بازمهندسی فرایندها در اختیار قرار میدهد. این کار سبب کاهش مقاومت در برابر تغییر شده و همدلی میان بخشهای سازمان را افزایش میدهد. ابزارهای مدیریت پروژه، اطمینانی از موفقیت تیم پروژه به دست داده و از طریق بازنگری در برنامه ها و هزینه و زمان آنها، مانع وقوع چرخه های کور و دور باطل در پیگیری اهداف پروژه می شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
ما را دنبال کنید