مقالات
1397/05/06 12:46

6 دلیل عدم موفقیت کسب و کارهای مختلف در سیستم های مدیریت کیفیت

6 دلیل که سازمانها پس از اجرای سیستم های مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت به نتیجه دلخواه نمیرسند:
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
1️⃣- دلیل اول آن است که سازمان به خودی خود به بلوغ مناسب جهت پذیرش سیستم و الزامات آن نرسیده است. علت این موضوع میتواند ناشی از سن سازمان و یا از کمبود درک نیازهای  ذینفعان در سازمان باشد.
2️⃣- علت دوم عدم توجیه مناسب مدیر عامل و یا عدم ابلاغ مدیریتی در کل سازمان به منظور احرای سیستم در لایه های مختلف است.
3️⃣- علت سوم را میتوان در عدم مهارت و توانایی لازم در منتور سازمان یا مشاور سازمان یا مدیر تضمین کیفیت سازمان جستجو کرد. فردی که مسئول پیشبرد پروژه مدیریت کیفیت در یک سازمان است میبایست بیشترین تسلط را بر کلیه جوانب مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت داشته باشد . خواه این فرد مشاور بیرون سازمان باشد و خواه از داخل سازمان.
4️⃣- چهارمین دلیل عمده عدم کفایت منابع سازمان می باشد. تجربه نشان داده که پروژه های بهبود و مدیریت کیفیت به منابع انسانی، مالی، ماشین آلات و ... نیاز دارد و بازهم طی تجربه ما در گروه نور میتوانیم به اذعان کنیم که مقدار و میزان این منابع کم نیست و حتما منابع شامل هزینه هایی در سازمان میشود لیکن باز هم به تجربه میگوییم که این هزینه نیست و سرمایه گذاری شما در سازمانتان است و در کوتاه مدت ( کمتر از ١ سال) جبران میگردد.
5️⃣- پنجمین دلیل شاید مهمترین دلیل باشد. همانطور که در رادیو مدیرفا ١ عرض کردیم هر سیستم و متد مدیریتی و کیفیتی برای عارضه خاصی در سازمان تعبیه شده است و فقط و فقط در مواقعی که در زمان و مکان مناسب اجرا گردد بازده مناسبی دارد. شاید بتوان گفت بیش از نیمی از این مسأله که سیستم ها پس از اجرا و پیاده سازی ، بازده مناسب را به سازمان نمیدهند به دلیل انتخاب نا صحیح مدل و سیستم می باشد.
6️⃣ و ششمین دلیل عدم تداوم اجرای سیستم هاست. به یاد داشته باشیم که هر متد میبایست از چرخه PDCA پیروی کند و این چرخه پس از کنترل باید بهبود داده شود و هیچگاه این حلقه به انتها نمیرسد. سازمانهایی که مدل ها ، سیستم ها و استانداردهای مدیریتی و کیفیتی را به عنوان پروژه اجرا میکنند و به پایان میرسانند باید بدانند که درختی که به کاشته اند را قبل از میوه دادن قطع نموده اند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
ما را دنبال کنید