انواع استاندارد

استاندارد

ریشه کلمه استاندارد از کلمه stand به معنی ایستادن بر قوانین گرفته شده است.از این رو استاندارد را ایستادن بر قوانین معنی میکنند.

بر اساس انواع این قوانین می توان استاندارد را به 5 دسته ذیل تقسیم نمود.


استاندارد کارخانه ای:

همانطور که از نام مشخص است مجموعه قوانین و الزاماتی که در یک کارخانه به وجود می آید و واجب الجرا در آن کارخانه می باشد.

از سری استاندارد های کارخانه ای که شهرت جهانی پیدا کردند می توان به استاندارد نمونه برداری کارخانه جنرال الکتریک اشاره کرد

استاندارد صنفی:

مجموعه الزامات و قوانینی که در یک صنف و حرفه خاص بوجود می آید که بیشتر به دلیل زبان مشترک بین اعضای یک گروه یا صنف مشخص می باشد.این استاندارد ها به دلیل تخصصی بودن و حرفه ای بودن آنها از اعتبار بالایی در جهان برخوردار می باشند که به عنوان مثال می توان از انجمن آزمون و مواد آمریکا (ASTM ) ، انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME )، موسسه نفت آمریکا (API ) ، انجمن مهندسان خودرو (SAE ) و   TCO اتحادیه کارمندان حرفه ای سوئد و.... نام برد.

استاندارد ملی:

این نوع استاندارد در یک کشور خاص با در نظر گرفتن همه ویژگی های مخصوص آن جغرافیا به وجود می آید .

در هر کشوری عموما اداره استاندارد آن کشور متولی نشر استاندارد های ملی می باشد لیکن تمامی ذی نفعان هر صنعت برای تدوین استاندارد مانند مصرف کنندگان،تولید کنندگان،اساتید دانشگاه و .... در تدوین قوانین و مقررات استاندارد ملی مشارکت دارند.

از استاندارد های ملی معروف در دنیا می توان DIN  آلمان، BS انگلستان ، ASTM امریکا و ISIRI ایران نام برد.

استاندارد منطقه ای:
مجموعه قوانین و مقرراتی هستند که در یک منطقه جغرافیایی و یا مجموعه ای از کشورها با توجه به شرایط خاص ،فرهنگ،مذهب و یا صنعت حاکم بر منطقه به وجود می آیند و سپس تبدیل به استاندارد می شوند.از جمله استاندارد های منطقه ای مهم در دنیا می توان به استاندارد محصول اروپا
CE ، استاندارد حلال،استاندارد FDA  و... اشاره نمود

استاندارد بین المللی:

مجموعه قوانینی که به صورت واحد با توجه به پیشرفت و گستردگی صنعت در زمینه های مختلف به صورت یکسان در دنیا پیروی می گردد.سازمان های مختلفی در جهان مسئول تدوین استانداردهای بین المللی هستند که با تعامل بین کارشناسان و افراد مسئول از سرتاسر گیتی این مهم انجام می گردد.

از استانداردهای مهم بین المللی می توان به ISO اشاره کرد.سازمان INTERNATIONAL ORGANIZATION OF STANDARDIZATION  با نام اختصاری ISO  که مسئول تدوین قوانین و استاندارد های بین المللی می باشد.

 
اخبار