HSE -MS

سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

امروزه فلسفه HSE با نگرشی نوین به عوامل بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در صنعت ، از اهمیت ویژه ای در توسعه همه جانبه کشور و پیشرفت و رشد جامعه انسانی برخوردار است. سیاستهای اتخاذ شده در این نگرش براساس اهدافی از جمله کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط، افزایش آثار مثبت صنعت بر جامعه، افزایش تامین ایمنی کارکنان، تجهیزات و تاسیسات در مراکز صنعتی، کاهش حوادث و آسیب های محیط های صنعتی، به پایین ترین میزان ممکن از طریق حذف شرایط ناامن و حفاظت هرچه بیشتر از محیط زیست تعیین و تبیین شده اند.

سیستم مدیریت HSE یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در همة برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی بوده  است، با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستای توسعة پایدار و کرامت انسان، بطور یکپارچه و با همگرایی و چیدمان هم افزای نیروهای انسانی و امکانات و تجهیزات و با استفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزیهای دوره ای، ارزیابی، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبة کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناسی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیة سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایة بشریت می گردد.

1. در بخش بهداشت شغلیH

کلیه مواد شیمیایی موجود در پروژه در مراحل مختلف و همچنین مدت زمان تماس افراد با آنها مورد بررسی قرار می گیرد. به علاوه کلیه مشخصات مواد شیمیایی اعم از( خطرات حمل و نقل، نحوه اطفاء ، تماس با بدن ، کمک های اولیه ، نگهداری ، اثرات فیزیولوژیکی و ... ) نیز مشخص می شود. این مواد شیمیایی شامل مواد موجود در خوراک ، محصولات میانی ، محصولات نهایی و کاتالیست ها می باشند .

2. در بخش ایمنی S

کل فرآیند از جنبه ایمنی مورد بررسی قرارمی گیرد و خطرات بالقوه و نقاط خطرساز پروژه مشخص می شوند. همچنین راههای پیشگیری جهت کاهش این خطرات پیشنهاد و اجرا می گردد و ریسک های موجود که می توانند باعث بروز حادثه شوند، مشخص شده و در جهت کاهش، کنترل و حذف آنها روش های مناسبی بکار برده می شود .

3. در بخش محیط زیستE

کلیه اثــرات اجرای پروژه در مــراحل مختلف بر روی محیط زیست منطقه مورد بررسی قرار می گیرد . مراحل شامل خاکریزی ، خاکبرداری ، نصب و راه اندازی می باشد .به عبارتی جنبه های زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه در منطقه ، مورد بررسی قرار گرفته و راههای رسیدن به استاندارد های تعریف شده بیان می شود.

فعالیت های بهداشت محیط از قبیل:

1. شناسایی، ارزیابی و کنترل آلودگی های هوا، آب و فاضلاب و پسماندها

2. تأمین آب و موادغذایی سالم با کمک بهداشت تغذیه

فعالیت های بهداشت تغذیه کارکنان از قبیل:

1. شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی بوسیله آب، خاک، هوا، گیاهان، حیوانات

2. اطمینان از سلامت مواد غذایی کارکنان

3. تنظیم برنامه تغذیه کارکنان با توجه به سلامت فرد و محیط های کاری آنها و ...

 فعالیت های بهداشت حرفه ای از قبیل:

1. شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل ریسکهای بهداشتی (عوامل زیان آور محیط کار) شامل:

عوامل زیان آور فیزیکی

عوامل زیان آور شیمیایی

عوامل زیان آور بیولوژیکی

عوامل زیان آور ارگونومیکی

عوامل زیان آور مکانیکی

2. پیشگیری از وقوع بیماریهای ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سلامت آنها و پایش سلامتی پرسنل در دوره های زمانبندی شده معین
3. پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنان

اهداف و برنامه های سیستم مدیریت HSE

الف –  ایمنی و پیشگیری :

ایجاد ساختارHSE منطبق با اصول و استانداردهای HSE .

تهیه آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی HSE متناسب با نوع فعالیت .

تشکیل کمیسیون و کارگروههای HSE و پیشگیری در سطح مجموعه .

برگزاری دوره های آموزش HSE .

طرح ریزی و اجرای بازرسی های HSE از سطوح مختلف .

ایجاد و اشاعه فرهنگ HSE از طریق اطلاع رسانی ، تهیه فیلم ، عکس ، پوستر و بروشور .

انجام آزمون های روان شناختی کارکنان برای تعیین نوع مشاغل و مسئولیت واگذاری امور به آنان .

تعامل و ایجاد ارتباطات منظم و مستمر با سایر سازمانها .

ب مدیریت  HSE-MS:

مسئولیت پاسخگویی .

تدوین راهبردها و ایجاد وضعیت مطلوب HSE توسط مسئولین ذیربط :

- تهیه و تدوین خط مشی HSE در پیشگیری از حوادث در برنامه های کوتاه ، میان و بلند مدت پروژه ها .

- تعیین سهم بودجه و تجهیزات مورد نیاز PPE برای حفاظت پرسنل .

- برگزاری آموزش های عرضی ، گردهمایی و مسابقات مرتبط .

- بکارگیری نیروی متخصص HSE و کارآمد و دلسوز .

- ارائه سیستم های ایمن کار قبل از شروع بکار جدید .

- ارزیابی ، نظارت و کنترل سطح HSE محیط کارگاه .

- تشویق و تنبیه مسئولین HSE .

- اخذ آمار و اطلاعات از وضعیت ایمنی .

ج- حوادث :

تهیه دستورالعمل ارسال اخبار به سلسله مراتب .

بانک اطلاعات حوادث .

اقدامات و تمهیدات لازم برای برنامه ریزی و آموزش و تربیت کارشناسان HSE

بررسی حوادث با تعیین خط مشی و تهیه دستورالعمل ها .

تشکیل کمیسیون تحلیل و تعیین خسارات حوادث و برخورد مقتضی با فرد یا افراد خاطی.

آمارگیری فصلی و سالیانه و تجزیه و تحلیل آن در جهت کنترل و کاهش حوادث احتمالی مشابه در آینده .

تبادل اطلاعات در خصوص عوامل اصلی و فرعی وقوع حوادث .

همفکری و تشریک مساعی کارشناسان ایمنی با یکدیگر در خصوص تبادل اطلاعات حوادث و راهکارهای پیشگیرانه از وقوع حوادث .

تهیه خبرنامه به منظور اطلاع رسانی و آگاهی و عبرت دیگران .

 مزایای استقرار سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

1. شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط کار

2. ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان

3. ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت HSE و تعیین مسئولیت ها

4. هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

5. ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در سازمان

6. شناخت قوانین و مقررات ایمنی

7. ارزیابی موثر ریسکها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث

8. کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث

9. ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن

10. ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت مدیریت HSE

11. فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر

12. امکان خود ارزیابی سازمان برای تطبیق با یک سیستم مدیریت HSE

 

 

اخبار گروه نور

Feed
Where you can buy Louis Vuitton Replica : Designer Handbags - Helps Make This Service Prada Handbags Fashion Most Important Items? Women have several places to go to and have lots of things to do in days. They have to go to work and exude a certified appearance. They desire some fun for your weekend with family members. They also like to go out to the town occasionally and would like a lovely evening with friends, spouse or with a date. Wherever possible always ensure it to hard for the opportunist burglar. Many handbag thefts occur when passing motorists snatch them using the arms of pedestrians, so eliminate this prospect altogether by simply wearing your handbag on the other hand shoulder, a powerful safety lean! Before shopping around, you would like to set aside an volume money for choosing the ladies handbag. The average cost of the handbag is $20 to several thousand revenue. Designer handbags usually cost countless dollars. By setting a budget, may do prevent over spending on buying handbag. Clutch Handbag - This can be a handbag which has no strap or handles and is generally a bit smaller and used for formal predicaments. You can fit the essentials in there and look elegant while out about or on that special date. There are thousands many handbag styles that purchase choose from in the online world. Choose one which fits your personality and also choose the one is fashionable and has manufacturing certifies. Shake out any loose dirt inside the inside liner by turning the bag inside out (if possible). Wipe the lining liner with a dry cloth to take out any remaining residue. Turn the bag right side out. Having a damp cloth, wipe away from the outside of your bag, placing special attention on the underside of the purse and on the handles, which both tend to accumulate more dirt-debris. Gently wipe the outside dry with a soft pads. If the material with the handbag is cloth you'll need to spot clean just. Again, please adhere to the manufacturer instructions for your handbag. Minimize the bulge - Make confident you do not have items bulging away from your handbag and it closes speedily. It's not a bad idea to be certain that that the medial is organized so you can easily learn what you need to. Surely no one certainly to look inside your bag, an individual don't in order to have to fumble to search out a pen or item you need while inside of the interview. Last even though not least, to be able to let go when it's the perfect time for an up-to-date handbag. Women tend to obtain attached with their handbags - which isn't surprising, great deal of thought accompanies them everywhere. Nonetheless holes, worn leather, tears, or frayed stitching start show, you are going to move in order to a new bag. Those few tips in mind when complicated handbags make certain you get one that suits not only your functional needs, likewise your unique style. ultimate designer, red purses, red handbag, shopping for designer handbags on ebay
fake louis vuitton belt LOUIS VUITTON sunglasses replica replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton artsy replica louis vuitton messenger bag replica louis vuitton duffle bag replica Replica Louis Vuitton sunglasses louis vuitton neverfull replica fake louis vuitton crossbody louis vuitton messenger bag replica louis vuitton backpack replica fake louis vuitton backpack louis vuitton fake fake louis vuitton tas kopen louis vuitton nep tas kopen louis vuitton outlet nederland copie louis vuitton replique Sac Louis Vuitton Sac louis vuitton pas cher chine imitaciones louis vuitton espana bolsos louis vuitton outlet louis vuitton outlet espana borse false louis vuitton napoli imitazioni louis vuitton borse louis vuitton imitazioni perfette online zaino louis vuitton falso borse louis vuitton false borsa louis vuitton replica imitazioni louis vuitton taschen aus der türkei online kaufen Louis Vuitton China online Shop louis vuitton imitate kaufen louis vuitton imitate kaufen Louis Vuitton replica louis vuitton tasche gefälscht kaufen gucci replica fake dior saddle bag Replica Fendi Backpacks replica goyard replique sac hermes replique sac ysl Sac chanel pas cher chine handbags replica Australia cheap hermes bags from china chanel replica Hermes replica uk chanel imitazioni perfette knock off chanel bags imitazioni borse gucci gucci imitazioni borse gucci imitazioni imitazioni dior imitazioni borse dior fake gucci bags sac gucci pas cher chine dior tasche replica imitazioni hermes gucci belt replica hermes imitazioni