اخبار گروه نور

Feed
ISO14001:2015

 سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001​:2015

سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 الزاماتی را جهت پیشبرد اهداف محیط زیستی و نیز کاهش تولید و پخش آلاینده های زیست محیطی در بر دارد که به عنوان یک اهرم جهت بهبود فرآیندهای مرتبط با محیط زیست یک سازمان عمل نموده و سطح کیفی عملکرد آنان را بالا میبرد.این استاندارد در نسخه جدید خود بسیار منعطف گردیده و الزامات آن منطبق بر الزامات زیست محیطی هر کشور و محل برقراری سیستم قابل اجرا می باشد.در انتها پس از شناسایی جنبه های زیست محیطی هر سازمان و با در نظر گرفتن الزامت قانونی محیط زیستی و همچنین شرایط اضطراری حاکم بر موقعیت سازمان اقدام به دسته بندی جنبه ها می نماید.

در مرحله بعد بر ساس مدل های مختلف اقدام به تجزیه و تحلیل جنبه ها،ارزیابی و اولویت بندی آنان کرده و با توجه به اولویت های مشخص شده برنامه های اجرایی کنترل و کاهش جنبه ها را پیش رو می گیرد.

لزوم سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015

1- شناسایی و کاهش محل های تولید آلودگی محیط زیست

2- آمادگی واکنش در شرایط اضطراری

3- رعایت قوانین و مقررات ملی و قانونی در زمینه های مختلف محیط زیستی

4- اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش هزینه و اتلاف آن

5- اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6- کمک به پیشبرد سیستم HSE-MS 

سازمان جهانی استاندارد ISO در سال 2015 اقدام به بازنگری کلی بر روی استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001 نمود و ورژن جدید این استاندارد را که از یک سو همخوانی بسیار مناسبی بر الزامات محیط زیستی جهان امروز دارد و از سوی دیگر به دلیل تبعیت از ANEX SL همخوانی بسیار مناسبی با ISO9001:2015 دارد که این امر به پیاده سازی و ممیزی این دو سیستم به صورت همزمان کمک شایانی نموده است.

شما می توانید در صورت نیاز به پیاده سازی ،آموزش و اجرا سیستم مدیریت محیط زیست استاندارد ISO14001:2015 و اخذ گواهینامه ISO14001:2015 فرم درخواست مشاوره را تکمیل فرمایید.کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن پیگیری درخواست شما را انجام خواهند داد و بهترین مشاوره ایزو را به شما ارائه خواهند کرد.

 

کسب اطلاعات بیشتر:

 

02177930125

 


 

 

Where you can buy Louis Vuitton Replica : Designer Handbags - Helps Make This Service Prada Handbags Fashion Most Important Items? Women have several places to go to and have lots of things to do in days. They have to go to work and exude a certified appearance. They desire some fun for your weekend with family members. They also like to go out to the town occasionally and would like a lovely evening with friends, spouse or with a date. Wherever possible always ensure it to hard for the opportunist burglar. Many handbag thefts occur when passing motorists snatch them using the arms of pedestrians, so eliminate this prospect altogether by simply wearing your handbag on the other hand shoulder, a powerful safety lean! Before shopping around, you would like to set aside an volume money for choosing the ladies handbag. The average cost of the handbag is $20 to several thousand revenue. Designer handbags usually cost countless dollars. By setting a budget, may do prevent over spending on buying handbag. Clutch Handbag - This can be a handbag which has no strap or handles and is generally a bit smaller and used for formal predicaments. You can fit the essentials in there and look elegant while out about or on that special date. There are thousands many handbag styles that purchase choose from in the online world. Choose one which fits your personality and also choose the one is fashionable and has manufacturing certifies. Shake out any loose dirt inside the inside liner by turning the bag inside out (if possible). Wipe the lining liner with a dry cloth to take out any remaining residue. Turn the bag right side out. Having a damp cloth, wipe away from the outside of your bag, placing special attention on the underside of the purse and on the handles, which both tend to accumulate more dirt-debris. Gently wipe the outside dry with a soft pads. If the material with the handbag is cloth you'll need to spot clean just. Again, please adhere to the manufacturer instructions for your handbag. Minimize the bulge - Make confident you do not have items bulging away from your handbag and it closes speedily. It's not a bad idea to be certain that that the medial is organized so you can easily learn what you need to. Surely no one certainly to look inside your bag, an individual don't in order to have to fumble to search out a pen or item you need while inside of the interview. Last even though not least, to be able to let go when it's the perfect time for an up-to-date handbag. Women tend to obtain attached with their handbags - which isn't surprising, great deal of thought accompanies them everywhere. Nonetheless holes, worn leather, tears, or frayed stitching start show, you are going to move in order to a new bag. Those few tips in mind when complicated handbags make certain you get one that suits not only your functional needs, likewise your unique style. ultimate designer, red purses, red handbag, shopping for designer handbags on ebay
fake louis vuitton belt LOUIS VUITTON sunglasses replica replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton artsy replica louis vuitton messenger bag replica louis vuitton duffle bag replica Replica Louis Vuitton sunglasses louis vuitton neverfull replica fake louis vuitton crossbody louis vuitton messenger bag replica louis vuitton backpack replica fake louis vuitton backpack louis vuitton fake fake louis vuitton tas kopen louis vuitton nep tas kopen louis vuitton outlet nederland copie louis vuitton replique Sac Louis Vuitton Sac louis vuitton pas cher chine imitaciones louis vuitton espana bolsos louis vuitton outlet louis vuitton outlet espana borse false louis vuitton napoli imitazioni louis vuitton borse louis vuitton imitazioni perfette online zaino louis vuitton falso borse louis vuitton false borsa louis vuitton replica imitazioni louis vuitton taschen aus der türkei online kaufen Louis Vuitton China online Shop louis vuitton imitate kaufen louis vuitton imitate kaufen Louis Vuitton replica louis vuitton tasche gefälscht kaufen gucci replica fake dior saddle bag Replica Fendi Backpacks replica goyard replique sac hermes replique sac ysl Sac chanel pas cher chine handbags replica Australia cheap hermes bags from china chanel replica Hermes replica uk chanel imitazioni perfette knock off chanel bags imitazioni borse gucci gucci imitazioni borse gucci imitazioni imitazioni dior imitazioni borse dior fake gucci bags sac gucci pas cher chine dior tasche replica imitazioni hermes gucci belt replica hermes imitazioni