اخبار گروه نور

Feed
سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2005

استاندارد ایزو ISO17025  

سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیونISO/IEC 17025 

آزمایشگاه در هر شرکت یکی از فرآیندهای مهم در تامین رضایتمندی مشتری بوده است و تایید صلاحیت آزمایشگاه نیز یکی از دغدغه های هر مشتری جهت اخذ ناییدیه رضایت مشتری می باشد. استاندارد ISO17025 به عنوان سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه مرجع مناسبی در این راستا بوده و شرکت هایی که قصد ارائه تست ریپورت اکردیت به کارفرمای خود را دارند نسبت به مشاوره ISO17025 و اخذ گواهینامه ISO17025 اقدام می نمایند.

 گواهینامهISO17025 در دنیا تابع قوانین خاصی بوده که می بایست گواهینامه ISO17025 از سازمان های اعتبار دهنده AB اخذ گردد و بهتر است از AB های تحت اعتبار ILAC اخذ گردد. در ایران به دلیل تحریم ها اخذ گواهینامه ISO17025 از AB های معتبر دنیا غیر ممکن است و شرکت های مختلف جهت اخذ استاندارد ISO17025 ، پس از پیاده سازی استاندارد iSO17025 در آزمایشگاه خود با کمک یک مشاور ISO17025 با سابقه و مناسب اقدام به اخذ گواهینامه ISO17025 از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران NACI می نمایند.

آخرین نسخه این استاندارد با نام ISO/IEC17025:2017 منتشر گردیده است که توسط گروه مهندسین مشاور نور قابل اجراوپیاده سازی و اخذ گواهینامه می باشد. 

شرکت مهندسین مشاور نور  به عنوان مشاور ISO17025 از سال 87 فعالیت نموده و تا بحال آزمایشگاههای زیادی را بر اساس استاندارد ISO17025 اکردیت نموده است . اخذ گواهینامه ISO17025 برای آزمایشگاه در جایگاه بالایی در نظر مشتریان قرار دارد لذا شرکت ها با انتخاب یک مشاور استاندارد ISO17025 مناسب اقدام به اخذ نمایند.

سازمان بین المللی  استاندارد (ISO )،در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد های ISO/IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001 ، در سال های اخیر استانداردجهانی ISO/IEC 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد های قبلی نمود. که آخرین ویرایش آن در سال 2005 بوده است.

سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون:

این استاندارد دربرگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.   

هدف از پیاده سازی:

الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون و نیز نمونه برداری

دامنه کاربرد:

·         این استاندارد در مورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون و درباره کلیه آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره حوزه فعالیتهای آزمون ویا کالیبراسیون کاربرد دارد .

·         این استاندارد در کلیه آزمایشگاه های تامین کنندگان، آزمایشگاه های مشتریان و همچنین مراجع تست و آزمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث)قابل اجرااست .

                                           

 

مزایای پیاده سازی:

·         استاندارد سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها

·         تسهبل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها

·         تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان

·         کسب اطمینان از کالیبره شدن تجهیزات

·         پذیرش آزمایشگاه دارای گواهی نامه بعنوان یک آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)

 

 
Where you can buy Louis Vuitton Replica : Designer Handbags - Helps Make This Service Prada Handbags Fashion Most Important Items? Women have several places to go to and have lots of things to do in days. They have to go to work and exude a certified appearance. They desire some fun for your weekend with family members. They also like to go out to the town occasionally and would like a lovely evening with friends, spouse or with a date. Wherever possible always ensure it to hard for the opportunist burglar. Many handbag thefts occur when passing motorists snatch them using the arms of pedestrians, so eliminate this prospect altogether by simply wearing your handbag on the other hand shoulder, a powerful safety lean! Before shopping around, you would like to set aside an volume money for choosing the ladies handbag. The average cost of the handbag is $20 to several thousand revenue. Designer handbags usually cost countless dollars. By setting a budget, may do prevent over spending on buying handbag. Clutch Handbag - This can be a handbag which has no strap or handles and is generally a bit smaller and used for formal predicaments. You can fit the essentials in there and look elegant while out about or on that special date. There are thousands many handbag styles that purchase choose from in the online world. Choose one which fits your personality and also choose the one is fashionable and has manufacturing certifies. Shake out any loose dirt inside the inside liner by turning the bag inside out (if possible). Wipe the lining liner with a dry cloth to take out any remaining residue. Turn the bag right side out. Having a damp cloth, wipe away from the outside of your bag, placing special attention on the underside of the purse and on the handles, which both tend to accumulate more dirt-debris. Gently wipe the outside dry with a soft pads. If the material with the handbag is cloth you'll need to spot clean just. Again, please adhere to the manufacturer instructions for your handbag. Minimize the bulge - Make confident you do not have items bulging away from your handbag and it closes speedily. It's not a bad idea to be certain that that the medial is organized so you can easily learn what you need to. Surely no one certainly to look inside your bag, an individual don't in order to have to fumble to search out a pen or item you need while inside of the interview. Last even though not least, to be able to let go when it's the perfect time for an up-to-date handbag. Women tend to obtain attached with their handbags - which isn't surprising, great deal of thought accompanies them everywhere. Nonetheless holes, worn leather, tears, or frayed stitching start show, you are going to move in order to a new bag. Those few tips in mind when complicated handbags make certain you get one that suits not only your functional needs, likewise your unique style. ultimate designer, red purses, red handbag, shopping for designer handbags on ebay
fake louis vuitton belt LOUIS VUITTON sunglasses replica replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton artsy replica louis vuitton messenger bag replica louis vuitton duffle bag replica Replica Louis Vuitton sunglasses louis vuitton neverfull replica fake louis vuitton crossbody louis vuitton messenger bag replica louis vuitton backpack replica fake louis vuitton backpack louis vuitton fake fake louis vuitton tas kopen louis vuitton nep tas kopen louis vuitton outlet nederland copie louis vuitton replique Sac Louis Vuitton Sac louis vuitton pas cher chine imitaciones louis vuitton espana bolsos louis vuitton outlet louis vuitton outlet espana borse false louis vuitton napoli imitazioni louis vuitton borse louis vuitton imitazioni perfette online zaino louis vuitton falso borse louis vuitton false borsa louis vuitton replica imitazioni louis vuitton taschen aus der türkei online kaufen Louis Vuitton China online Shop louis vuitton imitate kaufen louis vuitton imitate kaufen Louis Vuitton replica louis vuitton tasche gefälscht kaufen gucci replica fake dior saddle bag Replica Fendi Backpacks replica goyard replique sac hermes replique sac ysl Sac chanel pas cher chine handbags replica Australia cheap hermes bags from china chanel replica Hermes replica uk chanel imitazioni perfette knock off chanel bags imitazioni borse gucci gucci imitazioni borse gucci imitazioni imitazioni dior imitazioni borse dior fake gucci bags sac gucci pas cher chine dior tasche replica imitazioni hermes gucci belt replica hermes imitazioni