ISO50001:2011

سیستم مدیریت انرژیISO 50001:2011:

ISO 50001

استاندارد ISO 50001 که توسط  ISo در ماه ژوئن 2011 منتشر شده است، مشخص می کند چگونه شرکت ها و سایر سازمان ها باید سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و ارتقاء دهند. همانند تمام استانداردهای مدیریت ایزو، ISO 50001  یک استاندارد داوطلبانه است که می تواند به تمام انواع مصرف کنندگان انرژی  اعم از غیر دولتی عمومی و خصوصی اعمال شود.

این استاندارد سازمانها را با چارچوب ساختار یافته برای مدیریت انرژی فراهم می کند تا بتواند بهره وری انرژی را افزایش دهد، هزینه ها را کاهش دهد و عملکرد انرژی را بهبود بخشد. Iso50001 مبتنی بر عناصر رایج موجود در تمام استانداردهای سیستم مدیریت ایزو است که سطح بالایی از سازگاری با ایزو 9001 (مدیریت کیفیت) و ایزو 14001 (مدیریت محیط زیست) را تضمین می کند. این کار با استفاده بهتر از فرایندهای مصرف انرژی موجود، بهره وری انرژی را به شیوه های مدیریت ادغام می کند.  این استاندارد به عنوان یک استاندارد ملی کانادا به تصویب رسیده و همانند بسیاری از استانداردهای سیستم های مدیریت انرژی ، استاندارد ISO 50001 مبتنی بر چرخه Plan-Do-Check-Act (PDCA) است. به عبارتی فعالیت های فنی و مدیریتی را ادغام می کند.

استاندارد انرژی برای تمامی سازمان های بزرگ و کوچک، بدون در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، فرهنگی یا اجتماعی قابل اجرا است.

مزایای پیاده سازی ISO 50001

·        افزایش بهره وری انرژی

·        کمک به کاهش هزینه

·        به دست آوردن مزیت رقابتی

·        افزایش اثربخشی

·        بهبود عملکرد انرژی

·        اجرای شیوه های سازگار با محیط زیست

·        کمک به سازمان در مدیریت انرژی

·        کمک به بهبود مستمر سازمان

·        کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

·        بهبود تصویر عمومی سازمان وکمک به جذب مشتریان حساس به محیط زیست

 

گامهای پیاده سازی ISO 50001

 

اصول پیاده سازی ISO 50001  مبتنی بر چرخه PDCA می باشد

1. برنامه ریزی

در این مرحله منابع لازم تخصیص داده شده، اهداف و برنامه عملیاتی تعیین شده و سیاست انرژی تعریف شده می گردد.

2. انجام

با توجه به انجام عملیات، عناصر زیر باید در نظر گرفته شود:

 

مهارت ها، آموزش و آگاهی

ارائه آموزش به کارکنان، اطمینان از اینکه همه کارکنان چگونگی رفتار و نقش آنها در دستیابی به اهداف تعیین شده، را درک نموده اند .

 

  ارتباطات

ایجاد و شناسایی کانال های ارتباطی مناسب و تعریف رویه های انتقال اطلاعات.

 

مستندات

اسناد مهم نگهداری، بررسی و به روز گردد .

  خرید کالا، خدمات، تجهیزات

در فرآیند خرید تجهیزات، سیستم ,نیاز به ارزیابی تأثیر خرید بر عملکرد انرژی خواهد داشت.

 

3. بررسی

چک های فنی و بازرسی عبارتند از:

چک کردن تجهیزات

نظارت و تایید استفاده از انرژی

نظارت و تأیید سیستم

 

آیا هر شخص نقش خود را برآورده می کند؟

آیا عدم انطباق وجود دارد؟

اقدامات اصلاحی چیست؟

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی

آیا سیستم مدیریت انرژی مطابق با اهداف تعیین شده است؟

آیا به درستی اجرا شده است؟

آیا عملکرد شرکت در حال بهبود است؟

4. بهبود

 

در این مرحله، بررسی عملکرد سیستم مدیریت انرژی و پیشنهاد بهبود مستمر انجام می شود. تجزیه و تحلیل انجام شده توسط مدیریت شرکت مهم است، زیرا پاسخ های متفاوتی را به سوالاتی ذیل می دهد

 

دستاوردها چیست؟

اهداف، از نظر بهبود عملکرد انرژی، به دست آمده است؟

آیا موانع و مشکلی برای برطرف شدن وجود دارد؟

چه چیزی برای آینده نزدیک برنامه ریزی شده است؟

آیا منابع لازم داریم؟

 

الزامات سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱

۴-۱ الزامات کلی
۴-۲- مسئولیت مدیریت
۴-۲-۱- مدیریت ارشد
۴-۲-۲- نماینده مدیریت
۴-۳- خط مشی انرژی
۴-۴- طرحریزی انرژی
۴-۴-۱- کلیات
۴-۴-۲- الزامات قانونی و سایر الزامات
۴-۴-۳- بازنگری انرژی
۴-۴-۴- خط مبنای انرژی
۴-۴-۵- شاخص های عملکرد انرژی
۴-۴-۶- اهداف کلان انرژی ، اهداف خرد انرژی و برنامه های عملیاتی مدیریت انرژی
۴-۵- اجراء و عملیات
۴-۵-۱- کلیات
۴-۵-۲- صلاحیت ، آموزش و آگاهی
۴-۵-۳- ارتباطات
۴-۵-۴- مستندسازی
۴-۵-۵- کنترل عملیات
۴-۵-۶- طراحی
۴-۵-۷- خرید خدمات انرژی، محصولات ، تجهیزات و انرژی
۴-۶- بررسی
۴-۶-۱- پایش ، اندازه گیری و تحلیل
۴-۶-۲- ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات
۴-۶-۳- ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی
۴-۶-۴- عدم انطباق ها ، اصلاحات ، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه
۴-۶-۵- کنترل سوابق
۷-۴- بازنگری مدیریت
۴-۷-۱- کلیات
۴-۷-۲- درون داد بازنگری مدیریت
۴-۷-۳- برون داد بازنگری مدیریت

یکی از مهمترین عوامل افزایش مصرف انرژی در صنایع مختلف، عدم وجود مدیریت بر مصرف انرژی است. مدیریت انرژی، مجموعه روش ها و اقداماتی است که در سیستم های مختلف با هدف مصرف صحیح انرژی، بهبود کارآیی انرژی و حداکثر نمودن منافع یا حداقل سازی هزینه ها بدون کاهش کیفیت محصولات یا خدمات، انجام می شود.

این استاندارد به مدیریت بهبود بهره وری ومدیریت سرمایه گذاری انرژی کمک می کند.

این استاندارد جدید که سازمانها و عموم مردم با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف انرژی مدتها منتظر آن بوده اند ، در حال حاضر به طور گسترده ای معرفی شده است و پیش بینی میشود که یکی از بهترین راه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ، صرفه جویی در انرژی و کاهش در استفاده از سوخت های فسیلی و اصلاح الگوی مصرف انرژی است .

اخبار گروه نور

Feed
Where you can buy Louis Vuitton Replica : Designer Handbags - Helps Make This Service Prada Handbags Fashion Most Important Items? Women have several places to go to and have lots of things to do in days. They have to go to work and exude a certified appearance. They desire some fun for your weekend with family members. They also like to go out to the town occasionally and would like a lovely evening with friends, spouse or with a date. Wherever possible always ensure it to hard for the opportunist burglar. Many handbag thefts occur when passing motorists snatch them using the arms of pedestrians, so eliminate this prospect altogether by simply wearing your handbag on the other hand shoulder, a powerful safety lean! Before shopping around, you would like to set aside an volume money for choosing the ladies handbag. The average cost of the handbag is $20 to several thousand revenue. Designer handbags usually cost countless dollars. By setting a budget, may do prevent over spending on buying handbag. Clutch Handbag - This can be a handbag which has no strap or handles and is generally a bit smaller and used for formal predicaments. You can fit the essentials in there and look elegant while out about or on that special date. There are thousands many handbag styles that purchase choose from in the online world. Choose one which fits your personality and also choose the one is fashionable and has manufacturing certifies. Shake out any loose dirt inside the inside liner by turning the bag inside out (if possible). Wipe the lining liner with a dry cloth to take out any remaining residue. Turn the bag right side out. Having a damp cloth, wipe away from the outside of your bag, placing special attention on the underside of the purse and on the handles, which both tend to accumulate more dirt-debris. Gently wipe the outside dry with a soft pads. If the material with the handbag is cloth you'll need to spot clean just. Again, please adhere to the manufacturer instructions for your handbag. Minimize the bulge - Make confident you do not have items bulging away from your handbag and it closes speedily. It's not a bad idea to be certain that that the medial is organized so you can easily learn what you need to. Surely no one certainly to look inside your bag, an individual don't in order to have to fumble to search out a pen or item you need while inside of the interview. Last even though not least, to be able to let go when it's the perfect time for an up-to-date handbag. Women tend to obtain attached with their handbags - which isn't surprising, great deal of thought accompanies them everywhere. Nonetheless holes, worn leather, tears, or frayed stitching start show, you are going to move in order to a new bag. Those few tips in mind when complicated handbags make certain you get one that suits not only your functional needs, likewise your unique style. ultimate designer, red purses, red handbag, shopping for designer handbags on ebay
fake louis vuitton belt LOUIS VUITTON sunglasses replica replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton artsy replica louis vuitton messenger bag replica louis vuitton duffle bag replica Replica Louis Vuitton sunglasses louis vuitton neverfull replica fake louis vuitton crossbody louis vuitton messenger bag replica louis vuitton backpack replica fake louis vuitton backpack louis vuitton fake fake louis vuitton tas kopen louis vuitton nep tas kopen louis vuitton outlet nederland copie louis vuitton replique Sac Louis Vuitton Sac louis vuitton pas cher chine imitaciones louis vuitton espana bolsos louis vuitton outlet louis vuitton outlet espana borse false louis vuitton napoli imitazioni louis vuitton borse louis vuitton imitazioni perfette online zaino louis vuitton falso borse louis vuitton false borsa louis vuitton replica imitazioni louis vuitton taschen aus der türkei online kaufen Louis Vuitton China online Shop louis vuitton imitate kaufen louis vuitton imitate kaufen Louis Vuitton replica louis vuitton tasche gefälscht kaufen gucci replica fake dior saddle bag Replica Fendi Backpacks replica goyard replique sac hermes replique sac ysl Sac chanel pas cher chine handbags replica Australia cheap hermes bags from china chanel replica Hermes replica uk chanel imitazioni perfette knock off chanel bags imitazioni borse gucci gucci imitazioni borse gucci imitazioni imitazioni dior imitazioni borse dior fake gucci bags sac gucci pas cher chine dior tasche replica imitazioni hermes gucci belt replica hermes imitazioni