مقالات
1397/05/06 12:46

6 دلیل عدم موفقیت کسب و کارهای مختلف در سیستم های مدیریت کیفیت

6 دلیل که سازمانها پس از اجرای سیستم های مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت به نتیجه دلخواه نمیرسند:
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
1️⃣- دلیل اول آن است که سازمان به خودی خود به بلوغ مناسب جهت پذیرش سیستم و الزامات آن نرسیده است. علت این موضوع میتواند ناشی از سن سازمان و یا از کمبود درک نیازهای  ذینفعان در سازمان باشد.
2️⃣- علت دوم عدم توجیه مناسب مدیر عامل و یا عدم ابلاغ مدیریتی در کل سازمان به منظور احرای سیستم در لایه های مختلف است.
3️⃣- علت سوم را میتوان در عدم مهارت و توانایی لازم در منتور سازمان یا مشاور سازمان یا مدیر تضمین کیفیت سازمان جستجو کرد. فردی که مسئول پیشبرد پروژه مدیریت کیفیت در یک سازمان است میبایست بیشترین تسلط را بر کلیه جوانب مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت داشته باشد . خواه این فرد مشاور بیرون سازمان باشد و خواه از داخل سازمان.
4️⃣- چهارمین دلیل عمده عدم کفایت منابع سازمان می باشد. تجربه نشان داده که پروژه های بهبود و مدیریت کیفیت به منابع انسانی، مالی، ماشین آلات و ... نیاز دارد و بازهم طی تجربه ما در گروه نور میتوانیم به اذعان کنیم که مقدار و میزان این منابع کم نیست و حتما منابع شامل هزینه هایی در سازمان میشود لیکن باز هم به تجربه میگوییم که این هزینه نیست و سرمایه گذاری شما در سازمانتان است و در کوتاه مدت ( کمتر از ١ سال) جبران میگردد.
5️⃣- پنجمین دلیل شاید مهمترین دلیل باشد. همانطور که در رادیو مدیرفا ١ عرض کردیم هر سیستم و متد مدیریتی و کیفیتی برای عارضه خاصی در سازمان تعبیه شده است و فقط و فقط در مواقعی که در زمان و مکان مناسب اجرا گردد بازده مناسبی دارد. شاید بتوان گفت بیش از نیمی از این مسأله که سیستم ها پس از اجرا و پیاده سازی ، بازده مناسب را به سازمان نمیدهند به دلیل انتخاب نا صحیح مدل و سیستم می باشد.
6️⃣ و ششمین دلیل عدم تداوم اجرای سیستم هاست. به یاد داشته باشیم که هر متد میبایست از چرخه PDCA پیروی کند و این چرخه پس از کنترل باید بهبود داده شود و هیچگاه این حلقه به انتها نمیرسد. سازمانهایی که مدل ها ، سیستم ها و استانداردهای مدیریتی و کیفیتی را به عنوان پروژه اجرا میکنند و به پایان میرسانند باید بدانند که درختی که به کاشته اند را قبل از میوه دادن قطع نموده اند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
ما را دنبال کنید
Where you can buy Louis Vuitton Replica : Designer Handbags - Helps Make This Service Prada Handbags Fashion Most Important Items? Women have several places to go to and have lots of things to do in days. They have to go to work and exude a certified appearance. They desire some fun for your weekend with family members. They also like to go out to the town occasionally and would like a lovely evening with friends, spouse or with a date. Wherever possible always ensure it to hard for the opportunist burglar. Many handbag thefts occur when passing motorists snatch them using the arms of pedestrians, so eliminate this prospect altogether by simply wearing your handbag on the other hand shoulder, a powerful safety lean! Before shopping around, you would like to set aside an volume money for choosing the ladies handbag. The average cost of the handbag is $20 to several thousand revenue. Designer handbags usually cost countless dollars. By setting a budget, may do prevent over spending on buying handbag. Clutch Handbag - This can be a handbag which has no strap or handles and is generally a bit smaller and used for formal predicaments. You can fit the essentials in there and look elegant while out about or on that special date. There are thousands many handbag styles that purchase choose from in the online world. Choose one which fits your personality and also choose the one is fashionable and has manufacturing certifies. Shake out any loose dirt inside the inside liner by turning the bag inside out (if possible). Wipe the lining liner with a dry cloth to take out any remaining residue. Turn the bag right side out. Having a damp cloth, wipe away from the outside of your bag, placing special attention on the underside of the purse and on the handles, which both tend to accumulate more dirt-debris. Gently wipe the outside dry with a soft pads. If the material with the handbag is cloth you'll need to spot clean just. Again, please adhere to the manufacturer instructions for your handbag. Minimize the bulge - Make confident you do not have items bulging away from your handbag and it closes speedily. It's not a bad idea to be certain that that the medial is organized so you can easily learn what you need to. Surely no one certainly to look inside your bag, an individual don't in order to have to fumble to search out a pen or item you need while inside of the interview. Last even though not least, to be able to let go when it's the perfect time for an up-to-date handbag. Women tend to obtain attached with their handbags - which isn't surprising, great deal of thought accompanies them everywhere. Nonetheless holes, worn leather, tears, or frayed stitching start show, you are going to move in order to a new bag. Those few tips in mind when complicated handbags make certain you get one that suits not only your functional needs, likewise your unique style. ultimate designer, red purses, red handbag, shopping for designer handbags on ebay
fake louis vuitton belt LOUIS VUITTON sunglasses replica replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton artsy replica louis vuitton messenger bag replica louis vuitton duffle bag replica Replica Louis Vuitton sunglasses louis vuitton neverfull replica fake louis vuitton crossbody louis vuitton messenger bag replica louis vuitton backpack replica fake louis vuitton backpack louis vuitton fake fake louis vuitton tas kopen louis vuitton nep tas kopen louis vuitton outlet nederland copie louis vuitton replique Sac Louis Vuitton Sac louis vuitton pas cher chine imitaciones louis vuitton espana bolsos louis vuitton outlet louis vuitton outlet espana borse false louis vuitton napoli imitazioni louis vuitton borse louis vuitton imitazioni perfette online zaino louis vuitton falso borse louis vuitton false borsa louis vuitton replica imitazioni louis vuitton taschen aus der türkei online kaufen Louis Vuitton China online Shop louis vuitton imitate kaufen louis vuitton imitate kaufen Louis Vuitton replica louis vuitton tasche gefälscht kaufen gucci replica fake dior saddle bag Replica Fendi Backpacks replica goyard replique sac hermes replique sac ysl Sac chanel pas cher chine handbags replica Australia cheap hermes bags from china chanel replica Hermes replica uk chanel imitazioni perfette knock off chanel bags imitazioni borse gucci gucci imitazioni borse gucci imitazioni imitazioni dior imitazioni borse dior fake gucci bags sac gucci pas cher chine dior tasche replica imitazioni hermes gucci belt replica hermes imitazioni