محتوا

 

مشاوره BPM 

گروه مشاوران مدیریت نور آماده اجرا مشاوره bpm و اجرای bpm در سازمانهای متقاضی اجرای سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار می باشد.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا bpm (business process management)  به عنوان یک راهکار مدیریتی به روز جهت تسهیل روند و سیستم سازمان شناخته شده است. سازمانهای زیادی در دنیا جهت اجرای رویکرد فرآیند گرا و نیز استفاده از روش معماری سازمانی اطلاعات محور به جای سند محور و همچنین در راستای اخذ چابکی بالاتر در حال پیاده سازی bpm بوده و یا bpm را اجرا نموده اند.

خروجی اجرای مدل BPM هموارسازی جریان اطلاعات در سطح فرآیندهای سازمانی و همچنین شفافیت در ماهیت فرآیندهای سازمانی تا سطح وظیفه می باشد از این رو شما می توانید انتظار داشته باشید پس از اجرای صحیح مشاوره bpm در سازمان خود سطح دقیقتری از فرآیندهای سازمان استخراج و مدل شده باشد . فرآیندهای مدل شده در پروژه مشاوره bpm می توانند در راستای تهیه یک نرم افزار جامع BPMS در سازمان مورد استفاده قرارگیرند و همچنین می توانند مرجع مناسبی جهت تهیه داشبورد های مدیریتی و شاخص های عملکرد فرآیند باشند.

معنای واژه فرآیند به معنی روش ویژه انجام کار است که شامل مراحل و فعالیت‌های متعددی است. در دیدگاه سیستمی یک فرآیند عبارتست از آنچه ورودی را به خروجی تبدیل می‌نماید و دربرگیرنده چگونگی انجام عملکرد نهادهای کار است. فرآیندگرایی یعنی درک این حقیقت که هر فعالیت تنها زمانی ارزشمند است که به تکمیل یک فرآیند کمک کند و آن فرآیند نیز، نیازی را در یک شبکه فرآیندی بزرگ‌تر برآورده و ارزش جدید ایجاد کند. استاندارد  ISO9001فرآیند را اینگونه تعریف می نماید: «به‌کارگیری سیستمی از فرآیندها در درون یک سازمان همراه با مشخص کردن و تعامل این فرآیندها و مدیریت کردن آن‌ها رویکرد فرآیندی نامیده می‌شود>>.

گروه مهندسین مشاور نور با توجه به ماموریت و چشم انداز خود در اعتلای سطح مدیریت در صنعت ایران و با در اختیار داشتن مشاورین زبده و با تجربه در زمینه مشاوره BPM ، بنا دارد تا در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM دامنه کاملی از خدمات را ارائه نماید.

خدمات گروه نور در مشاوره BPM

1-  آموزش و مشاوره در طراحی فرآیند های کسب و کار
2- اولویت ‌بندی فرآیندهای کسب وکار جهت انجام امور مکانیزاسیون فرآیند
3- مشاوره در طراحی و تهیه مستندات طراحی سیستمهای اطلاعاتی با دیدگاه شی‌گرا
4- مشاوره در خصوص طراحی شناسنامه های فرآیند و شاخص های کلیدی
5- تهیه ماتریس RACI تعیین مالکین فرآیندهای کسب وکار

 درصورت تمایل به مشاوره BPM با شماره تلفن های 02177298682 - 02177297901 تماس حاصل فرمایید.