مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک , برنامه ای هماهنگ , جامع و پیوسته است که استعدادهای ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می دهد و منظور از آن تحقق هدفهای سازمان در چار چوب اجرای صحیح مدیریت است . 

تعریف استراتژی 

استراتژی در اصل به معنای ایجاد تحول در یک سازمان یا یک مجموعه مورد توجه قرار گرفته است در فرهنگ عمید استراتژی به معنی اداره کردن عملیات و حرکت ارتش در جنگ آورده شده است . 

استراتژی عبارت است از الگو یا طرحی که هدفها , سیاستها و زنجیره های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می کند.

استراتژی برداشت جامعی است در جهت مسئولیت خطیر و روزافزون مدیریت عمومی که به موجب آن سازمان در ارتباط با محیط حرکت میکند و جایگاه خود را طوری تعیین می کند که موفقیت سازمان تامین گردد.

مزایای برنامه‌ریزی استراتژیک :

 • پیش‌بینی مشکلات احتمالی  
 • علاقه‌ مندکردن مدیران به سازمان
 • پیش‌بینی تغییرات و پیشنهاد عکس‌العملهای لازم
 • روشن کردن هدفهای واقعی سازمان
 • تبیین بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف
 • ایجاد درک روشنی از وضعیت سازمان
 • شناخت فرصتها و تهدیدات آتی
 • هدفمند کردن مدیریت
 • ارائه روشی برای ارزیابی مداوم عملکرد
 • اولویت‌بندی فعالیتها برای تخصیص منابع
 • هماهنگ کردن قسمتها در راستای اهداف مشخص