توضيحات مربوط به اخذ استاندارد ملي ايران
استاندارد ملي ايران

تمامی واحدهای فعال که دارای مجوز فعالیت و یا پروانه کسب بوده و استاندارد ملی ​ایران برای محصول تولیدی آنها تدوین گردیده است می بایست نسبت به دریافت علامت استاندارد ایران اقدام نموده و ذین پس محصولات خود را با توجه به الزامات مندرج در متن استاندارد ملی مربوط به محصول خود تولید و عرضه نمایند.

همچنین پس از دریافت علامت استاندارد ملی تولیدکنندگان موظف به استفاده از این علامت جهت معرفی محصولات تولیدی خواهند بود.

کاربرد علامت استاندارد ملی ایران بیان کننده ی توجه و تعهد تولیدکنندگان به ارائه محصولاتی با کیفیت بالا به مشتریان می باشد.

جهت مطالعه توضیحات تکمیلی در رابطه با انواع استاندارد ملی و نیز شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ استاندارد می توانید از طریق لینک ذیل اقدام فرمایید.

توضیحات استاندارد ملی ایران

درخواست خدمات مشاوره و پياده سازي در زمينه اخذ استاندارد ملي ايران
نام سازمان :  
دامنه فعاليت :  
نام محصول :  
نام مدير عامل :  
شماره تلفن همراه مديرعامل :  
نام نماينده مديريت :  
شماره تلفن همراه نماينده مديريت :  
آدرس دفتر مركزي :  
تلفن دفتر مركزي :   
فكس دفتر مركزي :  
آدرس كارخانه :  
تلفن كارخانه :  
فاكس كارخانه :  
وب سايت :  
ايميل :  
آيا علامت تجاري سازمان (برند) ثبت گرديده است ؟
آيا سازمان داراي آزمايشگاه مجهز مي باشد؟
آيا سازمان مسئول كنترل كيفيت دارد ؟
نام مسئول كنترل كيفيت :  
شماره تلفن همراه مسئول كنترل كيفيت :  
آيا سازمان مجوز و يا پروانه فعاليت دارد ؟ 
مرجع صادركننده مجوز فعاليت :  
گواهينامه هاي فعلي سازمان :  
خواهشمند است در صورت اطلاع، موارد ذيل را تكميل فرماييد :
محصول مورد نظر جهت اخذ استاندارد :  
شماره استاندارد ملي ايران :  
نوع استاندارد ملي :
تاريخ مورد نظر براي شروع پروژه :  
نام و سمت تكميل كننده فرم :  
شماره تلفن همراه تكميل كننده فرم  
توضيحات :