سیستم مدیریت یکپارچه IMS

استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه تلفیق سه استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و استاندارد ISO14001:2015 وOHSAS18001:2007 می باشد که به علت همپوشانی زیاد الزامانت این استاندارد ها و همچنین خاصیت تکمیلی همدیگر به سیستم مدیریت یکپارچه IMS مشهور گشته اند.

سیستم مدیریت یکپارچه ims

استانداردها و سیستم های بین المللی بعضا از یک روند خاص پیروی کرده و همپوشانی زیادی با یکدیگر دارند.سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و سیستم مدیریت محیط زیست 14001:2015 و همچنین استاندارد OHSAS18001:2007 به علت همپوشانی زیادی بین الزامات خود به سیستم مدیریت یکپارچه INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM  معروف گشته اند .پس از بازنگری استاندارد ISO9001:2015 و استاندارد ISO14001:2015 در سال 2015 و پیروی این 2 استاندارد از ANEX SL مشتمل بر 10 بند به شرح ذیل گشتند.

 • 1-هدف
 • 2-دامنه کاربرد
 • 3-اصطلاحات و تعاریف
 • 4-فضای سازمان
 • 5-رهبری
 • 6-طرح ریزی
 • 7-پشتیبانی
 • 8-عملیات
 • 9-ارزیابی عملکرد
 • 10-بهبود

  انتظار میرود در ویرایش جدید استاندارد OHSAS18001 و یا استاندارد ISO45001 که مقرر گشته در سال منتشر گردند، 2017 این استانداردها نیز از ANEX SL پیروی کرده و 10 بند و مانند 2 استاندارد ISO9001  و ISO14001 دقیقا به همان نام ها باشد.این مساله یکپارچگی الزامات این 3 استاندارد را بیشتر از پیش کرده و کمک شایانی در راستای پیاده سازی و مشاوره و همچنین ممیزی این استاندارد ها می نماید.

 • سیستم مدیریت یکپارچه ims

 • مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه:

 • 1-ایجاد یکنواختی در فرآیندها و زیر فرآیندهای سازمانی در راستای پیاده سازی استاندارد
 • 2-بهبود هرچه بهتر فرآیندهای سازمانی از زمینه های کیفیت،ایمنی محیط زیست و ایمنی پرسنل
 • 3-صرفه جویی در وقت و هزینه سازمان با بهره گیری از وجوه مشترک 3 استاندارد در حال اجرا
 • 4-افزایش عمق درک سازمانی از الزامات استاندارد ها به دلیل الزام هر 3 استاندارد
 • 5-تسریع در آماده سازی سازمان جهت ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه ایزو
 • 6-کاهش تعداد اجرای ممیزی های شرکت های گواهینامه دهنده و ممیزی داخلی در سازمان
 • 7-کاهش هزینه های آموزش ایزو و پیاده سازی آن

  رئوس دستاوردهای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS:

 • 1-ایجاد رویکرد فرآیند گرا در کلیه مباحث کیفیتی ،محیط زیست و ایمنی پرسنل سازمان
 • 2-تهیه و ایجاد خط مشی و اهداف کیفیتی ،محیط زیست و ایمنی پرسنل سازمان
 • 3-تهیه و ایجاد کلیه روش های اجرایی و دستورالعمل های کیفیتی ،محیط زیست و ایمنی پرسنل سازمان
 • 4-تهیه چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل
 • 5-رصد و تشخیص شاخص های فرآیند های سازمان و تهیه برنامه اندازه گیری شاخص ، تجزیه و تحلیل

علاقه مندان محترم می توانید با شماره تلفن های 77298682-77297901-021 تماس و از خدمات مشاوره ای کارشناسان گروه مهندسین مشاور نور بهره مند گردند.