اخبار گروه نور

Feed
سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2005

استاندارد ایزو ISO17025  

سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیونISO/IEC 17025 

آزمایشگاه در هر شرکت یکی از فرآیندهای مهم در تامین رضایتمندی مشتری بوده است و تایید صلاحیت آزمایشگاه نیز یکی از دغدغه های هر مشتری جهت اخذ ناییدیه رضایت مشتری می باشد. استاندارد ISO17025 به عنوان سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه مرجع مناسبی در این راستا بوده و شرکت هایی که قصد ارائه تست ریپورت اکردیت به کارفرمای خود را دارند نسبت به مشاوره ISO17025 و اخذ گواهینامه ISO17025 اقدام می نمایند.

 گواهینامهISO17025 در دنیا تابع قوانین خاصی بوده که می بایست گواهینامه ISO17025 از سازمان های اعتبار دهنده AB اخذ گردد و بهتر است از AB های تحت اعتبار ILAC اخذ گردد. در ایران به دلیل تحریم ها اخذ گواهینامه ISO17025 از AB های معتبر دنیا غیر ممکن است و شرکت های مختلف جهت اخذ استاندارد ISO17025 ، پس از پیاده سازی استاندارد iSO17025 در آزمایشگاه خود با کمک یک مشاور ISO17025 با سابقه و مناسب اقدام به اخذ گواهینامه ISO17025 از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران NACI می نمایند.

آخرین نسخه این استاندارد با نام ISO/IEC17025:2017 منتشر گردیده است که توسط گروه مهندسین مشاور نور قابل اجراوپیاده سازی و اخذ گواهینامه می باشد. 

شرکت مهندسین مشاور نور  به عنوان مشاور ISO17025 از سال 87 فعالیت نموده و تا بحال آزمایشگاههای زیادی را بر اساس استاندارد ISO17025 اکردیت نموده است . اخذ گواهینامه ISO17025 برای آزمایشگاه در جایگاه بالایی در نظر مشتریان قرار دارد لذا شرکت ها با انتخاب یک مشاور استاندارد ISO17025 مناسب اقدام به اخذ نمایند.

سازمان بین المللی  استاندارد (ISO )،در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد های ISO/IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001 ، در سال های اخیر استانداردجهانی ISO/IEC 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد های قبلی نمود. که آخرین ویرایش آن در سال 2005 بوده است.

سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون:

این استاندارد دربرگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.   

هدف از پیاده سازی:

الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون و نیز نمونه برداری

دامنه کاربرد:

·         این استاندارد در مورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون و درباره کلیه آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره حوزه فعالیتهای آزمون ویا کالیبراسیون کاربرد دارد .

·         این استاندارد در کلیه آزمایشگاه های تامین کنندگان، آزمایشگاه های مشتریان و همچنین مراجع تست و آزمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث)قابل اجرااست .

                                           

 

مزایای پیاده سازی:

·         استاندارد سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها

·         تسهبل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها

·         تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان

·         کسب اطمینان از کالیبره شدن تجهیزات

·         پذیرش آزمایشگاه دارای گواهی نامه بعنوان یک آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)