اخبار گروه نور

Feed
ISO14001:2015

 سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001​:2015

سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 الزاماتی را جهت پیشبرد اهداف محیط زیستی و نیز کاهش تولید و پخش آلاینده های زیست محیطی در بر دارد که به عنوان یک اهرم جهت بهبود فرآیندهای مرتبط با محیط زیست یک سازمان عمل نموده و سطح کیفی عملکرد آنان را بالا میبرد.این استاندارد در نسخه جدید خود بسیار منعطف گردیده و الزامات آن منطبق بر الزامات زیست محیطی هر کشور و محل برقراری سیستم قابل اجرا می باشد.در انتها پس از شناسایی جنبه های زیست محیطی هر سازمان و با در نظر گرفتن الزامت قانونی محیط زیستی و همچنین شرایط اضطراری حاکم بر موقعیت سازمان اقدام به دسته بندی جنبه ها می نماید.

در مرحله بعد بر ساس مدل های مختلف اقدام به تجزیه و تحلیل جنبه ها،ارزیابی و اولویت بندی آنان کرده و با توجه به اولویت های مشخص شده برنامه های اجرایی کنترل و کاهش جنبه ها را پیش رو می گیرد.

لزوم سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015

1- شناسایی و کاهش محل های تولید آلودگی محیط زیست

2- آمادگی واکنش در شرایط اضطراری

3- رعایت قوانین و مقررات ملی و قانونی در زمینه های مختلف محیط زیستی

4- اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش هزینه و اتلاف آن

5- اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6- کمک به پیشبرد سیستم HSE-MS 

سازمان جهانی استاندارد ISO در سال 2015 اقدام به بازنگری کلی بر روی استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001 نمود و ورژن جدید این استاندارد را که از یک سو همخوانی بسیار مناسبی بر الزامات محیط زیستی جهان امروز دارد و از سوی دیگر به دلیل تبعیت از ANEX SL همخوانی بسیار مناسبی با ISO9001:2015 دارد که این امر به پیاده سازی و ممیزی این دو سیستم به صورت همزمان کمک شایانی نموده است.

شما می توانید در صورت نیاز به پیاده سازی ،آموزش و اجرا سیستم مدیریت محیط زیست استاندارد ISO14001:2015 و اخذ گواهینامه ISO14001:2015 فرم درخواست مشاوره را تکمیل فرمایید.کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن پیگیری درخواست شما را انجام خواهند داد و بهترین مشاوره ایزو را به شما ارائه خواهند کرد.

 

کسب اطلاعات بیشتر:

 

02177930125