IWA2

استاندارد IWA2

اجرای استاندارد IWA2 موجب می گردد تا آثار و دستاوردهای آن به تحقیق بهتر اهداف آموزش کمک کند. ارائه آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان امری بدیهی ست . مهم آن است که آموزش ها بر مبنای علمی استوار و فرآیندهای آن استاندارد گردد. با استاندارد کردن فرآیند آموزش تا حدود زیادی نتایج و اثرات آن برای سازمان تضمین شده است . برای جهت دار نمودن آموزش و حرکت نظام مند استاندارد های مختلفی وجود دارد که هرکدام از این استانداردها کمکی به بهبود کیفیت فرایندهای آموزش می نماید.

استاندارد IWA2 مشتمل بر هشت محور شامل حوزه یا قلمرو ، مرجع های هنجاری ، اصلاحات و تعاریف ، نظام مدیریت کیفیت در سازمان آموزشی ، مسئولیت مدیریت در سازمان آموزشی ، منایع انسانی ، تحقق خدمات آموزشی و سنجش ، تحلیل و بهبود در سازمان آموزش می باشد. اخذ گواهینامه IWA2 برای سازمان های آموزشی امری لازم و در کنترل و استاندارد سازی فرآیندهای جاری آنها کاربردی ست. آموزش استاندارد موجب می گردد تا آثار و دستاوردهای آن به تحقق بهتر اهداف آموزش کمک کند. ارائه ی آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان به امور بدیهی تبدیل شده است. مهم آن است که آموزش ها بر مبنای علمی استوار و فرآیندهای آن استاندارد گردد. با استاندارد کردن فرآیند آموزش تا حدود زیادی نتایج و اثرات آن برای سازمان تضمین شده است.

استاندارد IWA2 به عنوان استاندارد مدیریت امور آموزشی در سازمانهای کاملا آموزشی کاربرد دارد. این به این معناست که در بین سازمانها موسساتی از نوع خصوصی و یا دولتی وجود دارند که وظیفه آنها ارائه خدمات آموزشی به سایر سازمانها می باشد و فرایند آموزش از وظایف اصلی آنها می باشد.

اما موسسات و سازمانهایی که در حال نیاز سنجی ، برنامه ریزی و اجرای آموزش برای کارکنان خویش می باشند جهت بهسازی روند حرکت نیاز است تا کماکان از استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ تبعیت نمایند.

با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می‌توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر خدمات آموزشی قابل ارائه تاثیرگذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده، نیازها و انتظارات آموزش‌گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می‌نمایند.

دامنه کاربرد استاندارد IWA2

کلیه سازمان‌های ارائه دهنده خدمات آموزشی در کلیه سطوح شامل مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، مراکز ارائه دهنده آموزش‌های از راه دور، مکاتبه‌ای و الکترونیکی می‌توانند از این استاندارد استفاده نمایند.استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند.

فواید بهره مندی از سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد IWA2

تثبیت جایگاه سازمان آموزش‌دهنده در محیط اجتماعی- اقتصادی مربوط به حوزه فعالیت خود
ارتقاء تصویر سازمان در جامعه و افزایش اعتماد مشتریان
اطمینان خاطر از انطباق با الزامات قانونی و حرفه‌ای
بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین
اثبات تعهد مدیران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرایندها و خدمات خود و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویکرد نظام مند در سازمان به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان شده که بر اساس این شناخت ، برنامه های آموزشی و تحصیلی موسسه طراحی و ارائه می شوند.

مزایای پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد IWA2

تثبیت جایگاه سازمان آموزش دهنده در محیط اجتماعی اقتصادی مربوط به حوزه فعالیت خود

حصول اطمینان از انطباق با الزامات قانونی و حرفه ای

ارتقای سازمان در جامعه و افزایش اعتماد مشتریان

اثبات تعهد مدیران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرایندها و خدمات خود و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه

بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه های ناشی از کیفیت پایین

بدلیل اجرای موثر سیستم مدیریت کیفی موثر در زمینه اموزشی ، موسسات آموزشی فرصت حرکت به سطح جدیدی را دارند.

استاندارد بین المللی ISO / IWA2 به عناون راهنمای دقیقی به منظور کمک به موسسات آموزشی برای ایجاد QMS موثر طراحی شد ، که بطور کامل شرایط ISO 9001 را دارا بوده و ویژگی های فعالیت های آموزشی مدرن را لحاظ می کند.

گواهی ISO / IWA2 کیفیت بالای خدمات فراهم شده توسط نهادهای آموزشی فوق العاده حرفه ای؛ پیش دانشگاهی و آموزش عالی را تضمین میکند.
اخبار گروه نور

Feed