ISO23026:2006

سیستم مدیریت و مهندسی نرم افزار ISO 23026:2006

ISO 23026 با عناوین مختلفی همچون مهندسی نرم افزار ، مهندسی وب ، مدیریت وب و چرخه عمر وب سایت تعریف شده است.استاندارد ISO 23026 شیوه های متفاوت در زمینه مهندسی وب سایت را برای اینترنت بر اساس کنسرسیوم شبکه های جهانی وب و همینطور بر اساس دستورالعمل های صنعتی در سراسر جهان تعریف می کند.این استاندارد کمک می کند تا اشخاص راه کارهای بهتری را به هنگام استفاده صحیح و درست از نرم افزار و اینترنت داشته باشد.

هدف از استاندارد 23026 بهبود بهره وری از اینترنت و نرم افزار است به طوری که اطلاعات مرتبط و روش های توسعه و نگهداری به راحتی قابل یافتن باشد.

مطالب مربوط به استاندارد 23026 عبارتند از :

1. محدوده ، هدف و انطباق

2. پیوند به بیرون     

  3. تعاریف، اصطلاحات، اختصارات

4. روش ها و شیوه های طراحی

5. ملاحظات سرور، HTTP ، و وب سایت

6. اطلاعات هدر

7. اطلاعات بدن

اخبار گروه نور

Feed